ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญญัติ ปูเต๊ะ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายอาชัญ วันแอเลาะ
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียนอิสลามสัมพันธ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเมธัส วันแอเลาะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอัร-รอบิตี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางอภินันท์ วันแอเลาะ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวคันธนุช วันแอเลาะ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีอัร-รอบิตี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :