ฝ่ายบริหาร

นายบัญญัติ ปูเต๊ะ
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

นายอาชัญ วันแอเลาะ
ผู้บริหารโรงเรียนอิสลามสัมพันธ์

นายเมธัส วันแอเลาะ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอัรรอบิตี

นางอภินันท์ วันแอเลาะ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยเทคโนโลยีอัรรอบิตี

นางสาวคันธนุช วันแอเลาะ
ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีอัรรอบิตี